Strona główna
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

Produkty budowlane i usługi remontowe

Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

81-585, Gdynia, Grenadierów 6

www.pracenurkowehydromor.pl
Firma Hydromor Wiesław Piątek, działająca od 1989 roku, specjalizuje się w pracach hydrotechnicznych, remontach obiektów hydrotechnicznych i robotach podwodnych. Zatrudniając doświadczonych nurków, posiadają certyfikat SGS PN-N-18001:2004. Świadczą usługi na terenie całego kraju i za granicą, oferując betonowanie podwodne, cięcie stali pod wodą, prace nurkowe i przeglądy podwodne. Współpracują z instytucjami naukowymi, biurami projektowymi i placówkami badawczymi. Realizują roboty podwodne przy statkach i kesonach, przeglądy podwodne z diagnostyką techniczną oraz prace hydrotechniczne, takie jak budowa obiektów hydrotechnicznych czy układanie kabli i rurociągów.